יום האדמה הראשון נערך ב30.3.1976 במחאה על החלטת הממשלה להפקיע 20,000 דונם באזור סכנין למטרה של יהוד הגליל
العربية | עברית | English

About land day
Matzpen
Haolam Hazeh
Posters
Monument establishment
Consecration Ceremony
Documentary photography
The monument 2007
Opening event Yafa
Opening event Haifa
Catalogue 1978
Book & Catalogue 2008
Land Day: The History, Struggle and Monument

כרזות / Posters


ملصق: المؤتمر الشعبي للدفاع عن الأرض، عقد في الناصرة في 1975/10/18
ويعتبر المؤتمر التأسيسي للجنة الدفاع عن الأراضي العربية

כרזה, 1975. עיצוב: עבד עאבדי
"הועידה הארצית העממית להגנה על האדמה, נערכה בשבת ה18/10/1975 באולם הקולנוע בנצרת בשעה 10:00 בבוקר.
"לחלץ את מה שנשאר מהאדמות, תאבקו נגד ההפקעה כדי שלא נאבד את מה שנשאר"

Poster: 1975, Artist: Abed Abdi
The National Popular Conference for the Defense of the Land, held in Nazareth 18/10/1975 in the Cinema of Nazareth.
"To Save the Rest of the Land, Fight against the Demolition”


כרזות


ملصق، 1977، تصميم: سليمان منصور
صور شهداء يوم الأرض، وشعر لمنيب مخول

כרזה, 1977, עיצוב: סולימאן מנסור
תמונות חללי יום האדמה, ושיר של מוניב מח'ול

Poster, 1977, Artist: Soliman Mansoor
Land Day Martyrs, And Poetry of Moneeb Makhoul


כרזות


ملصق, 1980: الذكرى الرابعة ليوم الأرض. تصميم: عبد عابدي
اصدار: لجنة الدفاع عن الأراضي

כרזה, 1980. "אנחנו נשארים, יום הזיכרון הרביעי ליום האדמה".עיצוב עבד עאבדי
הוצאת: הועד להגנה על האדמה

Poster:1980. 4 years of the Land Day,
"Here we stay", Artist: Abed Abdi
Published: Committee for the Defense of the Arab Lands


כרזות

ملصق, 1980: الذكرى الرابعة ليوم الأرض. تصميم: عبد عابدي
اصدار: لجنة الدفاع عن الأراضي

כרזה, 1980. "אנחנו נשארים, יום הזיכרון הרביעי ליום האדמה".עיצוב עבד עאבדי
הוצאת: הועד להגנה על האדמה

Poster:1980. 4 years of the Land Day,
"Here we stay", Artist: Abed Abdi
Published: Committee for the Defense of the Arab Lands


כרזות

ملصق يوم الأرض 1986، الذكرى العاشرة ليوم الأرض الخالد. تصميم: عبد عابدي

כרזה, יום האדמה 1986, 10 שנים ליום האדמה. עיצוב: עבד עאבדי

Poster: 10 Years of Land Day, 1986. artist: Abed Abdi


כרזות
בניית אתרים